VicFalls Tour - Motorradreise & 4×4-Tour

photo-2022-12-14-12-44-12
VicFalls Tour: GTVC-0623

Reisezeitraum: 15.06.2023 – 03.07.2023

Preis Motorrad-Fahrer:
EUR 5.390,00
Preis 4×4-Fahrer:
EUR 5.690,00
Preis Mitfahrer Begleitfahrzeug:
EUR 5.140,00
Tourverlauf anzeigen
 1. 1. Tag Abflug Deutschland > Namibia
 2. 2. Tag: Auasberge / Windhoek Mountain Lodge Windhoek Mountain Lodge (1 Nacht)
 3. 3. Tag: Auasberge / Windhoek Mountain Lodge Windhoek Mountain Lodge (1 Nacht)
 4. 4. Tag: Auasberge - Mt. Etjo Mount Etjo Safari Lodge (1 Nacht)
 5. 5. Tag: Mt. Etjo – Waterberg Waterberg Wilderness (1 Nacht)
 6. 6. Tag Waterberg – Tsumeb Tsumeb Minen Hotel (1 Nacht)
 7. 7. Tag Tsumeb – Rundu Hakusembe Lodge (1 Nacht)
 8. 8. Tag Rundu – Divundu (Caprivi) Ndhovu Safari Lodge (1 Nacht)
 9. 9. Tag Bagani – Katima Mulilo Protea Zambezi Lodge (1 Nacht)
 10. 10. Tag Katima Mulilo (NAM) – Victoria Falls (ZIM) Sprayview Hotel (1 Nacht)
 11. 11. Tag Victoria Falls Sprayview Hotel (1 Nacht)
 12. 12. Tag Victoria Falls – Kalimbeza (NAM) Zambezi Mubala Lodge (1 Nacht)
 13. 13. Tag Kalimbeza– Kwando River Lianshulu Lodge (1 Nacht)
 14. 14. Tag Kwando River – Rundu Hakusembe Lodge (1 Nacht)
 15. 15. Tag Rundu – Otaviberge Ghaub Guestfarm (1 Nacht)
 16. 16. Tag Otavi – Etosha Etosha Safari Lodge (1 Nacht)
 17. 17. Tag Etosha – Omaruru Erongo Wild (1 Nacht)
 18. 18. Tag Omaruru – Windhoek Windhoek Mountain Lodge (1 Nacht)
 19. 19. Tag: Windhoek - Flughafen
 20. 20. Tag: Ankunft Deutschland morgens

Freie Plätze als Fahrer.

caprivi
VicFalls Tour: GTVC-1023

Reisezeitraum: 06.10.2023 – 24.10.2023

Preis Motorrad-Fahrer:
EUR 5.390,00
Preis 4×4-Fahrer:
EUR 5.690,00
Preis Mitfahrer Begleitfahrzeug:
EUR 5.140,00
Tourverlauf anzeigen
 1. 1. Tag
 2. 2. Tag Windhoek Mountain Lodge (1 Nacht)
 3. 3. Tag Windhoek Mountain Lodge (1 Nacht)
 4. 4. Tag Mount Etjo Safari Lodge (1 Nacht)
 5. 5. Tag Waterberg Wilderness (1 Nacht)
 6. 6. Tag Tsumeb Minen Hotel (1 Nacht)
 7. 7. Tag
 8. 8. Tag
 9. 9. Tag Protea Zambezi Lodge (1 Nacht)
 10. 10. Tag Ilala Lodge Victoria Falls (1 Nacht)
 11. 11. Tag Ilala Lodge Victoria Falls (1 Nacht)
 12. 12. Tag Zambezi Mubala Lodge (1 Nacht)
 13. 13. Tag Lianshulu Lodge (1 Nacht)
 14. 14. Tag Hakusembe Lodge (1 Nacht)
 15. 15. Tag Ghaub Guestfarm (1 Nacht)
 16. 16. Tag Etosha Safari Lodge (1 Nacht)
 17. 17. Tag Erongo Wild (1 Nacht)
 18. 18. Tag Windhoek Mountain Lodge (1 Nacht)

Ausgebucht

caprivi3
VicFalls Tour: GTVC2-1023

Reisezeitraum: 27.10.2023 – 14.11.2023

Preis Motorrad-Fahrer:
EUR 5.390,00
Preis 4×4-Fahrer:
EUR 5.690,00
Preis Mitfahrer Begleitfahrzeug:
EUR 5.140,00
Tourverlauf anzeigen
 1. 1. Tag Anreise Deutschland > Namibia
 2. 2. Tag Auasberge / Windhoek Mountain Lodge Windhoek Mountain Lodge (1 Nacht)
 3. 3. Tag Auasberge Windhoek Mountain Lodge (1 Nacht)
 4. 4. Tag Auasberge - Mt. Etjo Mount Etjo Safari Lodge (1 Nacht)
 5. 5. Tag Mt. Etjo – Waterberg Waterberg Wilderness (1 Nacht)
 6. 6. Tag Waterberg – Tsumeb Tsumeb Minen Hotel (1 Nacht)
 7. 7. Tag Tsumeb – Rundu
 8. 8. Tag Rundu – Bagani (Caprivi)
 9. 9. Tag Bagani – Katima Mulilo Protea Zambezi Lodge (1 Nacht)
 10. 10. Tag Katima Mulilo – Victoria Falls Ilala Lodge Victoria Falls (1 Nacht)
 11. 11. Tag Victoria Falls Ilala Lodge Victoria Falls (1 Nacht)
 12. 12. Tag Victoria Falls – Kalimbeza Zambezi Mubala Lodge (1 Nacht)
 13. 13. Tag Kalimbeza– Kwando River Lianshulu Lodge (1 Nacht)
 14. 14. Tag Kwando River – Rundu Hakusembe Lodge (1 Nacht)
 15. 15. Tag Rundu – Otaviberge Ghaub Guestfarm (1 Nacht)
 16. 16. Tag Otavi – Etosha Etosha Safari Lodge (1 Nacht)
 17. 17. Tag Etosha – Omaruru Erongo Wild (1 Nacht)
 18. 18. Tag Omaruru – Windhoek Windhoek Mountain Lodge (1 Nacht)

Ausgebucht

caprivi2
VicFalls Tour: GTVC-1123

Reisezeitraum: 17.11.2023 – 05.12.2023

Preis Motorrad-Fahrer:
EUR 5.390,00
Preis 4×4-Fahrer:
EUR 5.690,00
Preis Mitfahrer Begleitfahrzeug:
EUR 5.140,00
Tourverlauf anzeigen
 1. 1. Tag Anreise Deutschland > Namibia
 2. 2. Tag Auasberge / Windhoek Mountain Lodge Windhoek Mountain Lodge (1 Nacht)
 3. 3. Tag Auasberge Windhoek Mountain Lodge (1 Nacht)
 4. 4. Tag Auasberge - Mt. Etjo Mount Etjo Safari Lodge (1 Nacht)
 5. 5. Tag Mt. Etjo – Waterberg Waterberg Wilderness (1 Nacht)
 6. 6. Tag Waterberg – Tsumeb Tsumeb Minen Hotel (1 Nacht)
 7. 7. Tag Tsumeb – Rundu
 8. 8. Tag Rundu – Bagani (Caprivi)
 9. 9. Tag Bagani – Katima Mulilo Protea Zambezi Lodge (1 Nacht)
 10. 10. Tag Katima Mulilo – Victoria Falls Ilala Lodge Victoria Falls (1 Nacht)
 11. 11. Tag Victoria Falls Ilala Lodge Victoria Falls (1 Nacht)
 12. 12. Tag Victoria Falls – Kalimbeza Zambezi Mubala Lodge (1 Nacht)
 13. 13. Tag Kalimbeza– Kwando River Lianshulu Lodge (1 Nacht)
 14. 14. Tag Kwando River – Rundu Hakusembe Lodge (1 Nacht)
 15. 15. Tag Rundu – Otaviberge Ghaub Guestfarm (1 Nacht)
 16. 16. Tag Otavi – Etosha Etosha Safari Lodge (1 Nacht)
 17. 17. Tag Etosha – Omaruru Erongo Wild (1 Nacht)
 18. 18. Tag Omaruru – Windhoek Windhoek Mountain Lodge (1 Nacht)

Ausgebucht

vic-falls-12-22-258
VicFalls Tour: GTVC-924

Reisezeitraum: 27.09.2024 – 15.10.2024

Preis Motorrad-Fahrer:
EUR 5.390,00
Preis 4×4-Fahrer:
EUR 5.690,00
Preis Mitfahrer Begleitfahrzeug:
EUR 5.140,00
Tourverlauf anzeigen
 1. 1. Tag Abflug Deutschland > Namibia
 2. 2. Tag: Ankunft Windhoek Mountain Lodge Windhoek Mountain Lodge (1 Nacht)
 3. 3. Tag: Auasberge / Windhoek Mountain Lodge Windhoek Mountain Lodge (1 Nacht)
 4. 4. Tag: Auasberge - Mt. Etjo Mount Etjo Safari Lodge (1 Nacht)
 5. 5. Tag: Mt. Etjo – Waterberg Waterberg Wilderness (1 Nacht)
 6. 6. Tag Waterberg – Tsumeb Tsumeb Minen Hotel (1 Nacht)
 7. 7. Tag Tsumeb – Rundu Hakusembe Lodge (1 Nacht)
 8. 8. Tag Rundu – Bagani (Caprivi) Ndhovu Safari Lodge (1 Nacht)
 9. 9. Tag Bagani – Katima Mulilo Protea Zambezi Lodge (1 Nacht)
 10. 10. Tag Katima Mulilo – Victoria Falls Sprayview Hotel (1 Nacht)
 11. 11. Tag Victoria Falls Sprayview Hotel (1 Nacht)
 12. 12. Tag Victoria Falls – Kalimbeza Zambezi Mubala Lodge (1 Nacht)
 13. 13. Tag Kalimbeza– Kwando River Lianshulu Lodge (1 Nacht)
 14. 14. Tag Kwando River – Rundu Hakusembe Lodge (1 Nacht)
 15. 15. Tag Rundu – Otaviberge Ghaub Guestfarm (1 Nacht)
 16. 16. Tag Otavi – Etosha Etosha Safari Lodge (1 Nacht)
 17. 17. Tag Etosha – Omaruru Erongo Wild (1 Nacht)
 18. 18. Tag Omaruru – Windhoek Windhoek Mountain Lodge (1 Nacht)
 19. 19. Tag: Windhoek Mountain Lodge - Rückflug abends
 20. 20. Tag: Ankunft morgens Deutschland

Ausgebucht

vic-falls-12-22-484
VicFalls Tour: GTVC-1124

Reisezeitraum: 08.11.2024 – 26.11.2024

Preis Motorrad-Fahrer:
EUR 5.390,00
Preis 4×4-Fahrer:
EUR 5.690,00
Preis Mitfahrer Begleitfahrzeug:
EUR 5.140,00
Tourverlauf anzeigen
 1. 1. Tag Abflug Deutschland > Namibia
 2. 2. Tag: Ankunft Windhoek Mountain Lodge Windhoek Mountain Lodge (1 Nacht)
 3. 3. Tag: Auasberge / Windhoek Mountain Lodge Windhoek Mountain Lodge (1 Nacht)
 4. 4. Tag: Auasberge - Mt. Etjo Mount Etjo Safari Lodge (1 Nacht)
 5. 5. Tag: Mt. Etjo – Waterberg Waterberg Wilderness (1 Nacht)
 6. 6. Tag Waterberg – Tsumeb Tsumeb Minen Hotel (1 Nacht)
 7. 7. Tag Tsumeb – Rundu Hakusembe Lodge (1 Nacht)
 8. 8. Tag Rundu – Bagani (Caprivi) Ndhovu Safari Lodge (1 Nacht)
 9. 9. Tag Bagani – Katima Mulilo Protea Zambezi Lodge (1 Nacht)
 10. 10. Tag Katima Mulilo – Victoria Falls Sprayview Hotel (1 Nacht)
 11. 11. Tag Victoria Falls Sprayview Hotel (1 Nacht)
 12. 12. Tag Victoria Falls – Kalimbeza Zambezi Mubala Lodge (1 Nacht)
 13. 13. Tag Kalimbeza– Kwando River Lianshulu Lodge (1 Nacht)
 14. 14. Tag Kwando River – Rundu Hakusembe Lodge (1 Nacht)
 15. 15. Tag Rundu – Otaviberge Ghaub Guestfarm (1 Nacht)
 16. 16. Tag Otavi – Etosha Etosha Safari Lodge (1 Nacht)
 17. 17. Tag Etosha – Omaruru Erongo Wild (1 Nacht)
 18. 18. Tag Omaruru – Windhoek Windhoek Mountain Lodge (1 Nacht)
 19. 19. Tag: Windhoek Mountain Lodge - Rückflug abends
 20. 20. Tag: Ankunft morgens Deutschland

Ausgebucht