Namibia Classic 2020 - Motorradreise

classic-tour-5
Namibia Classic 2020: GTCL-120

Reisezeitraum: 14.01.2020 – 30.01.2020

Preis Motorrad-Fahrer:
EUR 5.490,00
Preis Mitfahrer Begleitfahrzeug:
EUR 5.240,00
Tourverlauf anzeigen
 1. 1. Tag: Anreise Deutschland - Namibia
 2. 2. Tag: Auasberge / Windhoek Mountain Lodge Windhoek Mountain Lodge (1 Nacht)
 3. 3. Tag: Auasberge / Windhoek Mountain Lodge Windhoek Mountain Lodge (1 Nacht)
 4. 4. Tag: Auasberge - Kalahari Wüste Auob Country Lodge (1 Nacht)
 5. 5. Tag: Kalahari Wüste – Gariganus Quivertree Forest Rest Camp (1 Nacht)
 6. 6. Tag: Gariganus – Oranje Fluss Felix Unite River Lodge (1 Nacht)
 7. 7. Tag: Oranje Fluss – Helmeringhausen Helmeringhausen Adventure Camp (1 Nacht)
 8. 8. Tag: Helmeringhausen - Sossusvlei Sossusvlei Lodge (1 Nacht)
 9. 9. Tag: Ausflug Sossusvlei – Rotstock Berge Rostock Ritz Desert Lodge (1 Nacht)
 10. 10. Tag: Rotstockberge - Swakopmund Hotel Deutsches Haus (1 Nacht)
 11. 11. Tag: Swakopmund Hotel Deutsches Haus (1 Nacht)
 12. 12. Tag: Swakopmund - Uis White Lady Guest House (1 Nacht)
 13. 13. Tag: Uis - Grootberg Lodge Grootberg Lodge (1 Nacht)
 14. 14. Tag: Grootberg - Mount Etjo Wildreservat Mount Etjo Safari Lodge (1 Nacht)
 15. 15. Tag: Mount Etjo - Windhoek Mountain Lodge Windhoek Mountain Lodge (1 Nacht)
 16. 16. Tag: Windhoek - Flughafen
 17. 17. Tag: Ankunft Deutschland

Ausgebucht

classic-tour-28
Namibia Classic 2020: GTCL-320

Reisezeitraum: 06.03.2020 – 22.03.2020

Preis Motorrad-Fahrer:
EUR 5.490,00
Preis Mitfahrer Begleitfahrzeug:
EUR 5.240,00
Tourverlauf anzeigen
 1. 1. Tag: Anreise Deutschland - Namibia
 2. 2. Tag: Auasberge / Windhoek Mountain Lodge Windhoek Mountain Lodge (1 Nacht)
 3. 3. Tag: Auasberge / Windhoek Mountain Lodge Windhoek Mountain Lodge (1 Nacht)
 4. 4. Tag: Auasberge - Kalahari Wüste Auob Country Lodge (1 Nacht)
 5. 5. Tag: Kalahari Wüste – Gariganus Quivertree Forest Rest Camp (1 Nacht)
 6. 6. Tag: Gariganus – Oranje Fluss Felix Unite River Lodge (1 Nacht)
 7. 7. Tag: Oranje Fluss – Helmeringhausen Helmeringhausen Adventure Camp (1 Nacht)
 8. 8. Tag: Helmeringhausen - Sossusvlei Sossusvlei Lodge (1 Nacht)
 9. 9. Tag: Ausflug Sossusvlei – Rotstock Berge Rostock Ritz Desert Lodge (1 Nacht)
 10. 10. Tag: Rotstockberge - Swakopmund Hotel Deutsches Haus (1 Nacht)
 11. 11. Tag: Swakopmund Hotel Deutsches Haus (1 Nacht)
 12. 12. Tag: Swakopmund - Uis White Lady Guest House (1 Nacht)
 13. 13. Tag: Uis - Grootberg Lodge Grootberg Lodge (1 Nacht)
 14. 14. Tag: Grootberg - Mount Etjo Wildreservat Mount Etjo Safari Lodge (1 Nacht)
 15. 15. Tag: Mount Etjo - Windhoek Mountain Lodge Windhoek Mountain Lodge (1 Nacht)
 16. 16. Tag: Windhoek - Flughafen
 17. 17. Tag: Ankunft Deutschland

Ausgebucht

classic-tour-52
Namibia Classic 2020: GTCL-1020

Reisezeitraum: 08.10.2020 – 24.10.2020

Preis Motorrad-Fahrer:
EUR 5.690,00
Preis Mitfahrer Begleitfahrzeug:
EUR 5.440,00
Tourverlauf anzeigen
 1. 1. Tag: Anreise Deutschland - Namibia
 2. 2. Tag: Auasberge / Windhoek Mountain Lodge Windhoek Mountain Lodge (1 Nacht)
 3. 3. Tag: Auasberge / Windhoek Mountain Lodge Windhoek Mountain Lodge (1 Nacht)
 4. 4. Tag: Auasberge - Kalahari Wüste Auob Country Lodge (1 Nacht)
 5. 5. Tag: Kalahari Wüste – Gariganus Quivertree Forest Rest Camp (1 Nacht)
 6. 6. Tag: Gariganus – Oranje Fluss Felix Unite River Lodge (1 Nacht)
 7. 7. Tag: Oranje Fluss – Helmeringhausen Helmeringhausen Adventure Camp (1 Nacht)
 8. 8. Tag: Helmeringhausen - Sossusvlei Sossusvlei Lodge (1 Nacht)
 9. 9. Tag: Ausflug Sossusvlei – Rotstock Berge Rostock Ritz Desert Lodge (1 Nacht)
 10. 10. Tag: Rotstockberge - Swakopmund Hotel Deutsches Haus (1 Nacht)
 11. 11. Tag: Swakopmund Hotel Deutsches Haus (1 Nacht)
 12. 12. Tag: Swakopmund - Uis White Lady Guest House (1 Nacht)
 13. 13. Tag: Uis - Grootberg Lodge Grootberg Lodge (1 Nacht)
 14. 14. Tag: Grootberg - Mount Etjo Wildreservat Mount Etjo Safari Lodge (1 Nacht)
 15. 15. Tag: Mount Etjo - Windhoek Mountain Lodge Windhoek Mountain Lodge (1 Nacht)
 16. 16. Tag: Windhoek - Flughafen
 17. 17. Tag: Ankunft Deutschland

1 Freie Plätze als Fahrer

classic-tour-37
Namibia Classic 2020: GTCL2-1020

Reisezeitraum: 30.10.2020 – 15.11.2020

Preis Motorrad-Fahrer:
EUR 5.490,00
Preis Mitfahrer Begleitfahrzeug:
EUR 5.240,00
Tourverlauf anzeigen
 1. 1. Tag: Anreise Deutschland - Namibia
 2. 2. Tag: Auasberge / Windhoek Mountain Lodge Windhoek Mountain Lodge (1 Nacht)
 3. 3. Tag: Auasberge / Windhoek Mountain Lodge Windhoek Mountain Lodge (1 Nacht)
 4. 4. Tag: Auasberge - Kalahari Wüste Auob Country Lodge (1 Nacht)
 5. 5. Tag: Kalahari Wüste – Gariganus Quivertree Forest Rest Camp (1 Nacht)
 6. 6. Tag: Gariganus – Oranje Fluss Felix Unite River Lodge (1 Nacht)
 7. 7. Tag: Oranje Fluss – Helmeringhausen Helmeringhausen Adventure Camp (1 Nacht)
 8. 8. Tag: Helmeringhausen - Sossusvlei Sossusvlei Lodge (1 Nacht)
 9. 9. Tag: Ausflug Sossusvlei – Rotstock Berge Rostock Ritz Desert Lodge (1 Nacht)
 10. 10. Tag: Rotstockberge - Swakopmund Hotel Deutsches Haus (1 Nacht)
 11. 11. Tag: Swakopmund Hotel Deutsches Haus (1 Nacht)
 12. 12. Tag: Swakopmund - Uis White Lady Guest House (1 Nacht)
 13. 13. Tag: Uis - Grootberg Lodge Grootberg Lodge (1 Nacht)
 14. 14. Tag: Grootberg - Mount Etjo Wildreservat Mount Etjo Safari Lodge (1 Nacht)
 15. 15. Tag: Mount Etjo - Windhoek Mountain Lodge Windhoek Mountain Lodge (1 Nacht)
 16. 16. Tag: Windhoek - Flughafen
 17. 17. Tag: Ankunft Deutschland

Ausgebucht

classic-tour-108
Namibia Classic 2020: GTCL-121

Reisezeitraum: 15.01.2021 – 31.01.2021

Preis Motorrad-Fahrer:
EUR 5.490,00
Preis Mitfahrer Begleitfahrzeug:
EUR 5.240,00
Tourverlauf anzeigen
 1. 1. Tag: Anreise Deutschland - Namibia
 2. 2. Tag: Auasberge / Windhoek Mountain Lodge Windhoek Mountain Lodge (1 Nacht)
 3. 3. Tag: Auasberge / Windhoek Mountain Lodge Windhoek Mountain Lodge (1 Nacht)
 4. 4. Tag: Auasberge - Kalahari Wüste Auob Country Lodge (1 Nacht)
 5. 5. Tag: Kalahari Wüste – Gariganus Quivertree Forest Rest Camp (1 Nacht)
 6. 6. Tag: Gariganus – Oranje Fluss Felix Unite River Lodge (1 Nacht)
 7. 7. Tag: Oranje Fluss – Helmeringhausen Helmeringhausen Adventure Camp (1 Nacht)
 8. 8. Tag: Helmeringhausen - Sossusvlei Sossusvlei Lodge (1 Nacht)
 9. 9. Tag: Ausflug Sossusvlei – Rotstock Berge Rostock Ritz Desert Lodge (1 Nacht)
 10. 10. Tag: Rotstockberge - Swakopmund Hotel Deutsches Haus (1 Nacht)
 11. 11. Tag: Swakopmund Hotel Deutsches Haus (1 Nacht)
 12. 12. Tag: Swakopmund - Uis White Lady Guest House (1 Nacht)
 13. 13. Tag: Uis - Grootberg Lodge Grootberg Lodge (1 Nacht)
 14. 14. Tag: Grootberg - Mount Etjo Wildreservat Mount Etjo Safari Lodge (1 Nacht)
 15. 15. Tag: Mount Etjo - Windhoek Mountain Lodge Windhoek Mountain Lodge (1 Nacht)
 16. 16. Tag: Windhoek - Flughafen
 17. 17. Tag: Ankunft Deutschland

Ausgebucht

gravel-travel-10-2009-407
Namibia Classic 2020: GTCL-221

Reisezeitraum: 05.02.2021 – 21.02.2021

Preis Motorrad-Fahrer:
EUR 5.490,00
Preis Mitfahrer Begleitfahrzeug:
EUR 5.240,00
Tourverlauf anzeigen
 1. 1. Tag: Anreise Deutschland - Namibia
 2. 2. Tag: Auasberge / Windhoek Mountain Lodge Windhoek Mountain Lodge (1 Nacht)
 3. 3. Tag: Auasberge / Windhoek Mountain Lodge Windhoek Mountain Lodge (1 Nacht)
 4. 4. Tag: Auasberge - Kalahari Wüste Auob Country Lodge (1 Nacht)
 5. 5. Tag: Kalahari Wüste – Gariganus Quivertree Forest Rest Camp (1 Nacht)
 6. 6. Tag: Gariganus – Oranje Fluss Felix Unite River Lodge (1 Nacht)
 7. 7. Tag: Oranje Fluss – Helmeringhausen Helmeringhausen Adventure Camp (1 Nacht)
 8. 8. Tag: Helmeringhausen - Sossusvlei Sossusvlei Lodge (1 Nacht)
 9. 9. Tag: Ausflug Sossusvlei – Rotstock Berge Rostock Ritz Desert Lodge (1 Nacht)
 10. 10. Tag: Rotstockberge - Swakopmund Hotel Deutsches Haus (1 Nacht)
 11. 11. Tag: Swakopmund Hotel Deutsches Haus (1 Nacht)
 12. 12. Tag: Swakopmund - Uis White Lady Guest House (1 Nacht)
 13. 13. Tag: Uis - Grootberg Lodge Grootberg Lodge (1 Nacht)
 14. 14. Tag: Grootberg - Mount Etjo Wildreservat Mount Etjo Safari Lodge (1 Nacht)
 15. 15. Tag: Mount Etjo - Windhoek Mountain Lodge Windhoek Mountain Lodge (1 Nacht)
 16. 16. Tag: Windhoek - Flughafen
 17. 17. Tag: Ankunft Deutschland

Freie Plätze als Fahrer.

mix-259
Namibia Classic 2020: GTCL2-221

Reisezeitraum: 26.02.2021 – 14.03.2021

Preis Motorrad-Fahrer:
EUR 5.490,00
Preis Mitfahrer Begleitfahrzeug:
EUR 5.240,00
Tourverlauf anzeigen
 1. 1. Tag: Anreise Deutschland - Namibia
 2. 2. Tag: Auasberge / Windhoek Mountain Lodge Windhoek Mountain Lodge (1 Nacht)
 3. 3. Tag: Auasberge / Windhoek Mountain Lodge Windhoek Mountain Lodge (1 Nacht)
 4. 4. Tag: Auasberge - Kalahari Wüste Auob Country Lodge (1 Nacht)
 5. 5. Tag: Kalahari Wüste – Gariganus Quivertree Forest Rest Camp (1 Nacht)
 6. 6. Tag: Gariganus – Oranje Fluss Felix Unite River Lodge (1 Nacht)
 7. 7. Tag: Oranje Fluss – Helmeringhausen Helmeringhausen Adventure Camp (1 Nacht)
 8. 8. Tag: Helmeringhausen - Sossusvlei Sossusvlei Lodge (1 Nacht)
 9. 9. Tag: Ausflug Sossusvlei – Rotstock Berge Rostock Ritz Desert Lodge (1 Nacht)
 10. 10. Tag: Rotstockberge - Swakopmund Hotel Deutsches Haus (1 Nacht)
 11. 11. Tag: Swakopmund Hotel Deutsches Haus (1 Nacht)
 12. 12. Tag: Swakopmund - Uis White Lady Guest House (1 Nacht)
 13. 13. Tag: Uis - Grootberg Lodge Grootberg Lodge (1 Nacht)
 14. 14. Tag: Grootberg - Mount Etjo Wildreservat Mount Etjo Safari Lodge (1 Nacht)
 15. 15. Tag: Mount Etjo - Windhoek Mountain Lodge Windhoek Mountain Lodge (1 Nacht)
 16. 16. Tag: Windhoek - Flughafen
 17. 17. Tag: Ankunft Deutschland

Freie Plätze als Fahrer.